Konny Philipsen

Psykolog - Specialist i børne- neuropsykologi

Jeg arbejder for at skabe bedre trivsel og positiv udvikling blandt børn og unge samt deres familier. Baggrunden for dette er mange års erfaring først som lærer og senere som psykolog. Jeg har erfaring indenfor et bredt udsnit af problematikker både på almenområdet og på det specialiserede område.
Mine erfaringer som lærer og psykolog gør, at de interventioner, jeg anbefaler, bliver praksisnære og realistiske at gennemføre.